Für eine optimale Ansicht unserer Website aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihrem Browser.

Technika żywienia: „WEDA Fermi 4PX”.

Prawie samodzielna fermentacja

Dotychczas instalacje karmienia płynnego z fermentacją mogły wprawdzie kierować procesem fermentacji, jednak nie obeszło się bez dodatkowych ręcznych regulacji wykonywanych przez operatora instalacji. Weda opracowała program do fermentacji, który zwalnia jego użytkowników od wykonywania znacznej części tej pracy, oszczędzając tym samym wiele czasu i trudu.

W celu uzyskania optymalnej fermentacji, operator instalacji musiał przy tym systematycznie poświęcić dużo czasu i wkładać dużo energii, aby ustawić liczne parametry oraz nieprzerwanie dokonywać zmian w procesie fermentacji oraz dokładnie dopasowywać do siebie procesy. Niemniej jednak nie brakowało także negatywnych efektów zajścia procesów fermentacji w niepożądaną stronę. Poza tym w efekcie końcowym czasami nie można było ustalić, powodu dla którego fermentacja nie powiodła się.

Weda znalazła jednak rozwiązanie tych problemów, opracowując program WEDA Fermi 4PX. Program do fermentacji pozwala operatorom instalacji zaoszczędzić czas i trud, gdyż fermentacja sterowana jest przez system w pełni automatycznie. Ponadto, proces fermentacji jest nieustannie monitorowany przez system. Tym samym czasochłonne, ciągłe korekty, jak również kalkulacja ilości komponentów i wymaganej temperatury oraz kontrole należą odtąd dzięki programowi Fermi 4PX do przeszłości. Clou: System ostrzega operatora z wyprzedzeniem, jeśli nie wszystko przebiega zgodnie z planem sporządzania receptury tak, że operator może odpowiednio wcześnie dokonać niezbędnych korekt, aby móc uniknąć niezamierzonych procesów w zbiorniku fermentacyjnym.

Ponadto system zapobiega skarmianiu paszy, która nie jest wystarczająco sfermentowana, przyczyniając się tym samym do dobrostanu zwierząt. Pozytywne strony stosowania sfermentowanej paszy, to przykładowo poprawa higieny w instalacji żywienia oraz pozytywny wpływ na florę jelitową. Ponadto badania wykazały, że przy użyciu zdrowej, sfermentowanej paszy, zastosowanie antybiotyków może zostać znacznie zmniejszone. Wszystko to z kolei prowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji.

Oto kilka przykładów:

“Sporządzanie receptur“
Na stronie “receptura“ operator instalacji może dla każdej receptury wprowadzić do komputera wymaganą temperaturę oraz wartość pH receptury. Komputer oblicza następnie dokładne ilości potrzebnych komponentów oraz ich skład i sporządza plan mieszania.

“Wizualizacja wskaźników“
Na “wizualizacji“ zbiorniki fermentacji przedstawione są jako normalne zbiorniki mieszające pasze. Podwójne kliknięcie na zbiornik otwiera oddzielne okno ze wszystkimi ważnymi informacjami (np. temperatura, wartość pH, masa/poziom napełnienia itp.). Komputer może zablokować pobór ze zbiornika, aby zapobiec skarmianiu paszy, która nie jest wystarczająco sfermentowana.

“Wskaźnik pomiaru wartości”
Podwójne kliknięcie na symbol zbiornika do fermentacji dostarczy następujących informacji m.in. wartość pH, temperatura oraz masa w zależności od czasu. Wartości te umożliwiają operatorowi instalacji natychmiastową analizę następujących procesów oraz ewentualne usunięcie błędów.